Gebruikersovereenkomst


Gebruikersovereenkomst overeengekomen tussen:

Platform Kiesuwstudentaanhuis.nl, hierna te noemen Platform bieder.

&

De heer/mevrouw                                       , hierna te noemen Platform gebruiker

Artikel 1

1. De opdrachten voor de platform gebruiker worden uitgevoerd onder de wet dienstverlening aan huis en daarom dienen deze opdrachten per opdrachtgever niet meer dan 3 dagen per week in beslag te nemen. Het aantal uren op die betreffende 3 dagen zijn vrij in deelbaar. Het is dus wel mogelijk om meer dan 3 dagen per week te werken, alleen niet bij de zelfde opdrachtgever.

2. De werktijden bepalen platform gebruiker en particuliere opdrachtgever in overleg. Platform bieder heeft hier geen zeggenschap over.

3. De platform gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn geleverde werk. Platform bieder kan hier geen invloed op uitoefenen en zal dat derhalve niet doen. Echter moet platform gebruiker zich wel bewust zijn dat wanneer het geleverde werk niet conform eisen opdrachtgever is, een slechte recensie de kans op nieuw werk serieus kan verkleinen.

Artikel 2

1. Kiesuwstudentaanhuis.nl is een bemiddelingsplatform tussen particuliere opdrachtgevers en platform gebruikers. 

2. De platform bieder stelt de platform gebruiker in de gelegenheid om via het platform fysiek opdrachten van particuliere opdrachtgevers te vervullen.

3. Als platform gebruiker in gebreke blijft met betrekking tot de kwaliteitseisen en omgangsvormen die de particuliere opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten, dan kunnen daar consequenties tegenover staan en kan toegang tot het platform worden ontzegd.

Artikel 3

1. In geval van overmacht aan de kant van de platform gebruiker waardoor afgesproken werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, heeft de platform gebruiker de verantwoordelijkheid om de particuliere opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover te informeren. Indien mogelijk spreken partijen direct een nieuw moment voor het uitvoeren van het werk af. Anders riskeert platform gebruiker een negatieve recensie.

2. Bij ziekte laat de platform gebruiker dit direct aan de particuliere opdrachtgever weten, anders riskeert platform gebruiker een negatieve recensie.

Artikel 4

1.De platform gebruiker zal bij de uitvoering van de werkzaamheden veiligheid en kwaliteit voorop stellen en zal de werkzaamheden met kennis van zaken uitvoeren. Anders riskeert platform gebruiker een negatieve recensie.

2. De platform gebruiker zal klantvriendelijkheid, goede service en correcte communicatie waarborgen en de goede naam van Kiesuwstudentaanhuis.nl niet beschamen. Anders riskeert platform gebruiker een negatieve recensie.

3. Als de platform gebruiker schade maakt aan de gereedschappen en materialen die zij van de opdracht gever hebben geleend of gebruiken, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling hiervan.

4. De platform gebruiker dient af te rekenen met de particuliere opdrachtgever via de betaalmodule op de home pagina van Kiesuwstudentaanhuis.nl of in overleg met platform bieder besproken alternatieve betaalwijze.

5. Toegang tot het platform is altijd ter discretie van platform bieder. Informatie waarvan platform gebruiker de discretie redelijkerwijs dient te begrijpen, dient dan ook niet gedeeld te worden met derden.

6. Nadat platform gebruiker zich van het platform verwijdert, mag die geen gegevens meenemen van particuliere opdrachtgevers. Tevens mag de platform gebruiker een jaar geen werkzaamheden uitvoeren voor particuliere opdrachtgevers die geworven zijn via Kiesuwstudentaanhuis.nl

7. Wanneer de platform gebruiker zijn verplichtingen als bedoeld in leden 4, 5 en 6 van dit artikel schendt, verbeurt hij een boete van 250,- per overtreding en is hij bovendien gehouden de uit die schending voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 5

1. De platform gebruiker ontvangt als reiskostenvergoeding € 6,- voor fietskosten per particuliere opdrachtgever per afspraak.

2. De platform gebruiker ontvangt, mits de opdrachtgever betaalt, ongeacht zijn of haar leeftijd € 10,- per uur. Bij conflicten tussen opdrachtgever en platform gebruiker kan platform gebruiker altijd de hulp inroepen van Kiesuwstudentaanhuis.nl.

3. De platform gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eventuele in aanmerking komende sociale verzekeringspremies, alsmede loonbelasting.

 

Artikel 6

1. De platform gebruiker is zelf aansprakelijk voor door hem of haar zelf veroorzaakte schades. Kiesuwstudentaanhuis.nl helpt namelijk enkel met het contact leggen tussen particuliere opdrachtgever en platform gebruiker. Derhalve treed Kiesuwstudentaanhuis.nl dus enkel en alleen op als bemiddelaar.

2. Op opdrachten die de platform gebruiker uitvoert voor Particuliere opdrachtgevers zijn de algemene voorwaarden van Kiesuwstudentaanhuis.nl van toepassing. Kiesuwstudentaanhuis.nl wijst particuliere opdrachtgevers op deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website onder optiemenu ‘contact’ en via http://www.Kiesuwstudentaanhui...

3. De platform bieder gaat er van uit dat zoals wettelijk verplicht, de platform gebruiker een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering heeft afgesloten.

 

Artikel 7

1. Bij vragen over het uitvoeren van de klus kan de platform gebruiker zich richten tot de groepsapp van de des betreffende categorie waarin de platform gebruiker werkzaam is.

2. Bij problemen met particuliere opdrachtgevers kan Kiesuwstudentaanhuis.nl tussen deze partijen bemiddelen.

3. Bij problemen tussen platform bieder en particuliere opdrachtgever die niet onderling kunnen worden opgelost, richt de platform gebruiker zich allereerst tot Kiesuwstudentaanhuis.nl.

4. Voor algemene vragen, dus niet over de uitvoering van de werkzaamheden, kan het algemene nummer van Kiesuwstudentaanhuis.nl worden gebeld.

 

Artikel 8

1. De platform bieder is gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen zonder verplichting tot uitleg.

2. De platform gebruiker is gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen wanneer naar zijn oordeel de gang van zaken niet volgens afspraak verloopt.

Artikel 9

Ontbindende voorwaarden

1. De platform gebruiker kan verplicht worden een verklaring omtrent gedrag te overleggen.

3. Als niet alle voorwaarden bedoeld als in dit artikel vervuld zijn kan de gebruikersovereenkomst worden ontbonden.

Artikel 10

1. Deze overeenkomst in geen arbeidsovereenkomst.

2. Door de wet Dienstverlening aan huis is de het voordelige tarief voor de klant haalbaar. Tevens maakt deze wet Dienstverlening aan huis de vergoeding van €10,- per uur mogelijk. Maar wanneer de student boven een bepaald bedrag gaat verdienen en in aanmerking komt voor bepaalde lasten is hij hier zelf voor verantwoordelijk.

Zo werkt het


1. Vind een student in uw buurt
2. Plan samen de afspraak
3. Betaal achteraf veilig online
Sara van Dijk
Rosa van der Linden (27)
quote

Naast mijn studie heb ik tijd over om bij te verdienen. Ik houd er van om mensen te helpen en biedt mij aan als huishoudhulp. Mocht u hulp nodig hebben met stofzuigen of de was dan kunt u altijd op mij bouwen.

quote
Studentenhulp worden
Anne de Wit
Lian de Wit (30)
quote

ik werk naast mijn studie met veel plezier als zorghulp.

quote
Studentenhulp worden
Henk Visser
Henk Visser (23)
quote

Ik studeer ICT management en vind het erg leuk om andere mensen te helpen met hun computer problemen.

quote
Studentenhulp worden